MÔ PHỎNG XE HƠI

  • Xây dựng một phòng trưng bày xe VR bắt đầu lại từ đầu, nhờ vào các vật liệu cần thiết.
  • Mô hình xe hơi, vật liệu cho xe sử dụng Substance Designer, phòng trưng bày, giao diện và tương tác VR

Dự án nhỏ này nhằm mục đích chứng minh rằng một showroom VR dành cho xe hơi có thể được tạo ra một cách nhanh chóng và hiệu quả, sử dụng bộ điều khiển HTC Vive như là đầu vào thay đổi vật liệu, ánh sáng hoặc ghế ngồi. Tất cả các tài liệu đều được tạo theo quy trình nhờ vào chất liệu thiết kế, để kiểm tra công việc tích hợp phần mềm này của chúng tôi.

Dự án này cũng làm sáng tỏ các vấn đề với hệ thống xuất hình ảnh của VR : phản chiếu không gian màn hình và độ sáng phức tạp theo thời gian thực không đầy đủ chức năng trong VR, gây ra hiện tượng nhân tạo trực quan và giảm đáng kể hiệu suất. Những vấn đề này đang được giải quyết, thông qua cách tiếp cận khác hoặc thậm chí là hệ thống xuất hình ảnh mới. Trong khi đó, việc duy trì liên tục 90 fps cần thiết cho VR là một thách thức và mỗi dự án phải được lên kế hoạch cẩn thận để giúp đạt được điều đó với số lượng khung hình mỗi giây.

caR1
car2

VR museum environment.
Vật liệu có thể được thay đổi theo thời gian thực, không chỉ với nhiều màu sắc mà còn có các phản xạ khác nhau.